136- Onat T: Arnault Tzanck (1880-1954). Philatelia Medica. 19/75: 9, 1989.

Bu makalede kan transfüzyon teknolojilerine önemli katkısı olan fransız Arnault Tzanck'ın biyografisi ve onun isminin zikredildiği bir posta damgası sunulmuştur.
136- Anahtar kelimeler: Medikal filateli, tıp tarihi, hematoloji, transfüzyon.