133- Onat T: Cardiology in Philately. Scalpel and Tongs: Amer J Medical Philately. 33: 65-71, 1989 Jul-Aug

Bu makalede kalp hastalığı ve tedavisi hakkında katkısı olan kişilerin doğum tarihlerine göre katkıları sıra ile sunulmuş ve o kişileri temsil eden filatelik belgeler verilmiştir. Ayrıca kardiyotoniklerin etkileri üstünde durulmuştur.
133- Anahtar kelimeler: Medikal filateli, Tıp tarihi, Kardiyoloji