132- Onat T: Cardiology in Philately. Scalpel and Tongs: Amer J Medical Philately. 33: 52-53, 1989 May-Jun

Bu makalede dolaşım fizyolojisi ve anatomisi hakkında katkısı olan kişilerin doğum tarihlerine göre katkıları sıra ile sunulmuş ve o kişileri temsil eden filatelik belgeler verilmiştir.
132- Anahtar kelimeler: Medikal filateli, Tıp tarihi, Kardiyoloji, Ödül: Myrtle Watt, 1990.