12- Onat T: Akciğer Vaskülaritesi Artmış ve Kombine Ventrikül Hipertrofili Siyanozlu Kongenital Kalb Anomalilerinin Klinik Teşhisi (Truncus Arteriosus Communis, Büyük Damarların Transpozisyonu, Taussig-Bing, A-V-Kanal ve Tek Ventrikül) İstanbul Çocuk Kl. Mecm. 1/2: 79-86, 1965.

Onbeş şekil ve 5 literatür kaynağı içeren 8 sayfalık bu mak'alede, bu grubu teşkil eden anomaliler, yani truncus arteriosus communis tip I-III, büyük damarların transpozisyonu, Taussig-Bing sendromu, A-V kanal ve tek ventrikül'ün klinik, radyolojik, elektrokardiyografik özellikleri şema ve radyogramlarla açık bir şekilde belirtilmiş ve ayırıcı tanı yönünden önemleri üzerinde durulmuştur.
12- Anahtar kelimeler: siyanozlu kongenital kalp anomalileri: truncus arteriosus communis, büyük damarların transpozisyonu, Taussig-Bing sendromu, A-V kanal ve tek ventrikül, radyoloji, EKG, ayırıcı tanı.