129- Onat T: Mehmet Akif Ersoy. Amer J Medical Philately. 32: 63-64, 1988.

Mehmet Akif'in kısa biyografisi sunulmaktadır.
129- Anahtar kelimeler: Medikal filateli, tıp tarihi,veteriner hekimlik.