126- Erginel A, Kazemi A, Cenani, A, Onat T: Holt-Oram Sendromu (Ekstrem Forması) Türk Pediatri Kurumu Kitap No.: 30; 26. Türk Pediatri Kongresi: Pediatrik Kardioloji. Ada ofset ve Tekno grafik. Sayfa:187-188; İstanbul-1988.

El ve kol anomalileri ile birlikte ve sekundum tipi atrium septum defekti gösteren bir vak'a bildirisinden ibarettir.
126- Anahtar kelimeler: Holt-Oram Sendromu, atrium septum defekti, radius hipoplazisi.