125- Onat T: Atrial Septal Defektlerde Tabii Seyir ve Ameliyat Endikasyonu. Türk Pediatri Kurumu Kitap No.: 30; 26. Türk Pediatri Kongresi: Pediatrik Kardioloji. Ada Ofset ve Teknografik. Sayfa:20-21, İstanbul-1988.

Atrium septum defektlerinin değişik tiplerinde doğal seyir, ortalama beklenen ömür ve pulmoner hipertansiyon oranlarına değinilip buna göre ameliyat endikasyonunu da içeren özet bir derleme mahiyetindedir.
125- Anahtar kelimeler: Atrium septum defekti, prognoz, operasyon endikasyonu.