124- Onat T: Akut Romatizmal Ateşte Prognozu Etkileyen Faktörler. Türk Pediatri Kurumu Kitap No.: 30; 26. Türk Pediatri Kongresi: Pediatrik Kardiyoloji. Ada ofset ve Tekno grafik. Sayfa:4-5; İstanbul-1988.

135 ve 137 No.lu Araştırma sonuçlarını özetlemektedir.
124- Anahtar kelimeler: Akut romatizmal ateş, mitral yetersizliğinin ağırlık derecesi, röntgen, EKG, prognoz.