122- Onat T, Çullu F: Langer - Giedion Sendromu. 8. Pediatri Günleri. Pediatride Genetik. 191-196, İstanbul-1987.

Mikrosefali, zekâ geriliği, boy kısalığı, multiple kartilajinöz exostoz, brakimetakarpi, kalın kaş ve yelken kulak gibi değişik fenotipi arzedip Langer-Giedion sendromu teşhisi konulan bir vak'a bildirilmiş ve fotoğraf ve röntgenlerle belgelenmiştir. Daha sonra nadir olan bu vak'alardan 36'sında elde edilen bulguların sıklığı bir tabloda toplanmıştır.
122- Anahtar kelimeler: Langer-Giedion Sendromu, kartilajinöz exostoz, zekâ geriliği, brakimetarkarpi, boy kısalığı.