121- Onat T, Seven M: Disostoz ve Psikomotor Gerilikle Birlikte Değişik Sistemleri Tutan ve Ailevi Yeni bir Sendrom . 8. Pediatri Günleri. Pediatride Genetik. s. 186-190, İstanbul-1987.

Bu makale ile beş çocuklu ailenin dördünde psikomotor gerilik, brakisefali, prognati ve orbita hipoplazisi, ince uzun kemikler, rektus diastazı ve göbek anomalisi ile belirgin venler gösteren, aile içi evlenmesi olmakla beraber muhtemel dominant yolla geçen şimdiye kadar gerek kliniğimizde gerekse literatürde eşine rastlanmamış bir sendrom sunulmuştur.
Orijinal bu sendrom maalesef yurt dışında bir mecuaya yollanmamış ve o yüzden sendromlar kitabına ve bilgisayar bankasına girmemiştir.
121- Anahtar kelimeler: Brakisefali, prognati, ince kaburgalar, multipl disostoz, zekâ geriliği, oksipital defekt, üçgen yüz.