120- Onat T, Ahunbay G: Akut Romatizmal Ateşe Bağlı Aort ve Mitral Yetersizliği Birlikte Olanlarda Uzun Vadeli Prognoz. V. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Bildiri Özetleri sayfa 40-41, 5-8 Kasım-1986

Aort yetersizliği ile mitral yetersizliğinin birlikte görüldüğü ve ortalama 9.7 yıl izlenmiş bulunan 31 vak'ada gözlenen sonuçlar değerlendirilmiştir. Kalp büyüklüğü sınıfına göre MY, AY ve her ikisinin yılda düzelme yüzdelerine ait regresyonlar bir tablo halinde sunulmuştur. Yılda düzelme şansı MY'de %6.83 iken AY'de %2 olarak saptanmıştır. Her ikisinin birlikte kaybolma şansı %1'dir. MY'nin prognozu AY ile birlikte olduğunda, izole olarak rastlandığından daha kötü değildir.
Daha ziyade özet halinde iki sayfada sunulan bu yayının ayrıntıları daha sonra ingilizce olarak Turk J Pediat'da 1990 yılında yayınlanmıştır (Yayın No.137)

120- Anahtar kelimeler: Akut romatizmal ateş, mitral ve aort yetersizliği, sınıflandırma ve prognoz, uzun vadeli izleme