11- Onat T: Elektrokardiogramda Çocuklarda Sağ Ventrikül Hipertrofisi Teşhisi ve Kriterleri. İstanbul Çocuk Kliniği. 1/2: 27-30, 1965.

Bu yazıda, çocukluğun değişik yaş dönemlerindeki normal EKG değerlerinin variyasyonları bildirildikten sonra eskiden doktora tezinde incelediği 130 orijinal vak'asında sağ ventrikül basıncı 30 ve 50 mmHg'nın üzerinde olanlarda elektrokardiyogramda belirli sağ ventrikül hipertrofi belirtilerinin hassasiyet dereceleri ile, kriterlerin doldurulduğunda sağ ventrikül basıncının 30 ve 50 mmHg'nın üzerinde olma nisbetleri, yani güvenirlik dereceleri sunulmaktadır.
11- Anahtar kelimeler: Çocukta EKG, sağ ventrikül hipertrofisi, sağ ventrikül basıncı.