119- Onat T, Ahunbay G: Akut Romatizmal Ateşe Bağlı Saf Mitral Yetersizliğinin (MY) Uzun Vadeli Prognozu ve Bunu Etkileyen Faktörler. V. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Bildiri Özetleri sayfa 39-40, 5-8 Kasım-1986

5. Ulusal Kardiyoloji Kongresinin 1986 yılı Kasım ayındaki bildirinin özeti olarak yayınlanmıştır. 1-21 yıl süreyle izlenen 117 vak'anın 1012 hasta yıllık tecrübesine dayanarak prognoz değerlendirilmiştir. Bunun için orijinal bir sınıflandırma sunulmuş ve o sınıflandırmaya göre genelde ve düzenli ve düzensiz penisilin profilaksisi uygulananlarda uzun vadeli prognozu gösteren ve yıllık düzelme oranlarını ortaya koyan tablolar sunulmuştur.
Daha sonra ayrıntıları ile Turk. J Pediat Mecmuasında 1989'da ingilizce olarak yayınlanmıştır. (Yayın No. 135)
119- Anahtar kelimeler: Akut romatizmal ateş, mitral yetersizliği, sınıflandırma ve prognoz, uzun vadeli izleme