118- Onat T, Ahunbay G: Pericarditis in Juvenile Rheumatoid Arthritis (Abstract) Abstracts Ass. Eur. Paed. Cardiol.1986 Dubrownik, p 33

1968-85 yılları arasında Cerrahpaşa Çocuk Kliniğinde yatıp tedavi gören 124 juvenil romatoid artrit vak'asının 24'ünde sistemik forma saptanmıştır. Perikardit teşhisi konan 11 vak'anın hepsi sistemik formaya aitti ve bunların %46'sını tutmaktaydı. Yaş, ateş, artrit ve döküntü gibi klinik bulguların yanında laboratuvar özelliklerinin ayrıntısına girilmiştir.
Perikarditin özelliği 5'inde klinik bulgularla saptanırken geri kalan 6'sında klinik latent kalmış fakat standardize kardiyotorasik oranın süratle küçülmesi ve aynı EKG'de voltajın yükselmesi ile kendini belli etmiştir. M-mod Eko-KG bunları teyid etmiştir. Seyir özelliği perikarditin kısa sürdüğünü ve tedaviye iyi cevap verdiğini göstermiştir. Birlikte endokardit ve miyokardite rastlanmamıştır.
Bu çalışma kesin kriterlerle formaların ayrıldığı JRA'da rastlanan perikarditin sadece sistemik formada olduğunu ilk defa göstermiştir. Ayrıca birlikte laboratuvar bulgularının da iyi incelendiği bir araştırmadır.

Pericarditis was in observed 11 cases (8.9%) of 124 JRA patients, all belonging to the systemic form (45.8% of 24 patients). Age ranged from 2.5 to 9.6 (mean = 5.46 ) years. There was a male preponderance (9:2). High septic fever was present in all, polyarthralgia with short term arthritis in 10, maculo-papular rash in 6, left sided mild costophrenic effusion in 7 always during the pericarditis episode. There was a moderate hypochromic anemia and a very high leucocyte count (19 -40.000) before the steroid treatment. CRP was pos. in 7/8. Decrease in serum albumine and increase in alpha-2 and in gammaglobulins was observed in all. Latex RF was pos. in 29, FANA neg. in 7/7. ASO titer was <200 TU in 5, between 200-400 in 4 and >400 in 2 cases. A patient with two episodes showed titers of 125 as well as 1250 TU.
Pericarditis could be diagnosed clinically in 5 by decreased heart sounds accompanied by a friction rub in 3 and precordial pain in 2. In the rest 6 cases diagnosis based on a significant decrease in CTR in the chest x-ray and by increase in voltage of the ECG as well as by serial T-wave changes. In those in whom Echo-CG were made, these changes correlated well with serial ECG and CTR changes.
The pericarditis was of short duration, usually lasted less than a week and responded well to treatment. No endo- or myocarditis could be observed in any of the 11 cases.


118- Anahtar Kelimeler: Juvenil romatoid artrit, sistemik forma, perikardit, döküntü, lökosit sayısı.