117- Onat T, Mungan A: Birinde Fallot Tetralojisi olan tek Yumurta İkizlerinde: Herediter Osteo-Onycho-Arthro-Dysplasia Sendromu. XXIV. Türk Pediatri Kongresi Adolesanın Sağlık Sorunları. Sayfa 479-484, İst. 8-12 Temmuz-1985.

Tek bir mutant gene bağlı otosomal dominant geçiş gösteren tek yumurta ikizlerinde patella displazisi, tırnak hipoplazisi, dirsekte hiperektansiyon ve birinde Fallot tetralojisi bulunan 7 yaşındaki bu çocukların babasında da tırnak displazisi mevcuttu. Nadir görülen bu aile bildirisinde osteo-onycho-arthro-dysplasia sendromu olduğu gösterilmiş ve belgeleriyle ispatlanmıştır. Ayrıca sendromun o zamana kadarki bulgularının sıklığı bir araya getirilmiş ve tartışılmıştır. Tek yumurta ikizlerinde her şeyin eş olmasına karşılık birinde Fallot tetralojisinin bulunup diğerinde olmaması bu kongenital kalp anomalisinin resesif veya dominant yolla geçmeyip multifaktöryel olduğu teorisini desteklemektedir.
117- Anahtar kelimeler: Osteo-onycho-arthro-dysplasia sendromu, Knee-patella sendromu, Fallot tetralojisi.