116- Onat T: Adolesans Çağında Erişkin Boyunun Öngörülmesi. XXIV. Türk Pediatri Kong. Adolesanın Sağlık Sorunları. Sayfa 121-127, İst. 8-12 Temmuz-1985.

Human Biology 1983 vol 55: 443-61' de yayınlanan (110 nolu yayın) çalışmaya ait bilgiler daha sonra Türk toplumunun faydalanabilmesi için kongrede bildirilmiş iki grafik, 2 tablo ve 7 kaynak içeren 8 sayfalık türkçe tekrarından ibarettir.
116- Anahtar kelimeler: Erişkin boyunun öngörülmesi, multifaktöryel analiz, kronolojik yaş, kemik yaşı, boy, ağırlık, ebeveyn boyu, sekonder seks karakterleri, menarş, adolesans.