115- Onat T, Ahunbay G: Juvenil Romatoid Artrit'in Sistemik Forması: 14 vak'anın Diğer Formalarla Mukayesesi. Cerrahpaşa Tıp Fak. Derg. 16: 32-38, 1985.

Cerrahpaşa Çocuk Kliniğinde 1968-82 yılları arasında JRA'nın sistemik formasını gösteren 14 vak'a, 29 oligoartiküler tutulumlu ve 31 poliartiküler forma gösteren hastalardaki bulgularla karşılaştırılmıştır. Sistemik formada yaş daha küçük, ateş uzun süreli ve septiktir. Bu esnada, döküntü ve bazen ancak röntgen, EKG ve ekokardiyografi ile manifest olabilecek perikardit ortaya çıkar. Anemi daha fazladır. Vak'aların yarısında belirli bir dönemde aşırı lökositoz ve nötrofili bulunur. Mafsalların tutulması uzun süreli olmayıp akut romatizmal ateşdeki gibi çoğunlukla sorun yaratmadan düzelmektedir.

The findings in14 cases presenting systemic form of juvenile rheumatoid arthritis which have been observed during the years 1968-1982 at the Cerrahpa?a ediatric Clinic have been comparatively analyzed with those of 29 ceses presenting the oliarticular and 31 cases presenting the polyarticular form of the disease. Significantly higher septic fever was found in the systemic form. A maculo-papular rash and pericarditis, which can some times only be diagnosed by serial changes in the cnest X-ray. Electrocardiogram can be observed during the septic fever episodes. The anemia was more pronounced and half of the cases presented an extreme neutrophilic leucocytosis at certain episodes The involvement of joints is of shorter duration, and as in acute rheumatic fever, has in most cases a good healing tendency without giving rise to chronic joint problems.

115- Anahtar kelimeler: Juvenil romatoid artrit, sistemik forma, klinik bulgular, perikardit.