114- Onat T: Türk Filatelisindeki Bitkisel Droglar. Toplum ve Hekim, 34: 38-41, 1984.

Bu makalede Türk pullarında drog elde edilen bitkiler, bir taraftan yıl ve katalog numaralarına göre, diğer taraftan bitkinin adı, drog adı ve drog etkisi olmak üzere sıralanarak tablo halinde özetlenmiş ve ayrıca pullar renkli olarak resimlendirilmiştir. Bundan başka, Türk posta damgalarında konuyla ilgili o zamana kadar gözlenmiş bulunan damgalar bir araya getirilmiştir.
114- Anahtar kelimeler: Bitkisel droglar, medikal filateli.