112- Onat A, Onat T, Domaniç N: A Family Disclosing Discrete Subaortic Stenosis Associated with a Pattern of Extracardiac Anomalies. XVII. International Congress of Pediatrics. 1: 269, (Free papers 38-2)1983. (Abstracts of Free Papers, Manila).

Kongenital subaortik fibröz stenozlar genellikle multifaktöryel olarak kalıtımla geçer. Bu ailedeki 6 vak'a ile fibröz subaortik darlığın dominant yolla geçtiği kanıtlanmış ve boy kısalığı, ses kısıklığı, obstrüktif akciğer hastalığı gibi diğer bulgular bir sendromu tamamlamaktadır.
İlk olarak 1983'te Manila'da toplanan Dünya Pediyatri Kongresinde sunulmuş ve özet kitabında yayınlanmıştır.
Bu suretle ilk defa tarif edilmiş olan bu genetik sendrom ayrıntıları ile 113 no.lu yayından sonra literatüre Onat Sendromu olarak geçmiştir.
112- Anahtar kelimeler: Bakınız No. 113