109- Onat T, Kural A, Özbek U: Tüberküloz Mikrobunun Bulunuşunun 100. yılı Münasebetiyle Robert Koch. Cerrahpaşa Tıp Fak. Derg. 14/ 296-301,1983.

Bu yayında tüberkül basilinin keşfi ile Robert Koch'un hayat hikâyesi pullarla resimlendirilerek sunulmuştur.
109- Anahtar kelimeler: Tıp tarihi, Robert Koch, Tb-basili