108- Onat T: Çocuklarda Kardiovasküler Sistem Muayenesinin Özellikleri. 1982

7 Sayfalık matbu ders notu olarak çocuklardaki muayenenin özellikleri, değişik anomalilerdeki oskültasyon bulguları, EKG ve röntgenin değerlendirilmesi konuları talebe düzeyinde bir araya getirilmiştir.
108- Anahtar kelimeler: çocukta muayene metodları, oskültasyon, EKG, toraks radyografisi.