107- Onat T: Filatelik Açıdan İnsanın Malarya ile Savaşı. Medicine (Hexagone) 9/46: 3-37, 1982.

Mecmuanın nerdeyse tümünü kaplayan 35 sayfalık bu yayında malaryanın tarihçesi, plazmodium paraziti, sivrisineğin rolü, tanı kriterleri ve malarya ile mücadele yollarına değinilmiş ve bunlar filatelik belgelerle resimlendirilmiştir. Ayrıca sıtma ile ilgili değişik ülkelerin çıkardığı pulların yılları ve katolog numaraları verilmiştir.
107- Anahtar kelimeler: Malaryanın tarihi, pul ve damgalar, medikal filateli.