103- Onat T, Arısoy N, Sever L, Kutlu K, Gökçer A: Aort Kavsinin Tam Kesintisi: Biri Çift Çıkımlı Sağ Ventrikül Gösteren 2 Vak'a Bildirisi. Türk Kardiyoloji Dern. Arşivi. 11: 69-71, 1982.

102 numaralı yayının kısaltılmış şeklidir.
103- Anahtar kelimeler: Aort kavsinin tam kesintisi, patolojik anatomi, klinik bulgular. Çift çıkımlı sağ ventrikül.