102- Onat T, Arısoy N, Sever L, Kutlu K, Gökçer A: Aort Kavsinin Tam Kesintisi: Biri Çift Çıkımlı Sağ Ventrikül Gösteren 2 Vak'a Bildirisi. Cerrahpaşa Tıp Fak. Dergisi. 13: 152-161, 1982.

Nadir görülen bir doğuştan kalp anomalisi olan aort kavsinin A tipindeki tam kesintisi saptanan iki bebek klinik, laboratuvar ve otopsi bulgularıyla sunulmuştur. Bunlardan birinde Taussig-Bing tipinde çift çıkımlı sağ ventrikül, diğerinde basit VSD mevcuttur. Bu iki olgu nedeniyle aort kavsinin tam kesintisinin patogenez, patolojik anatomi, klinik ve laboratuvar bulguları ve tedavi yöntemleri gözden geçirilmiştir.

The clinical, laboratory and autopsy findings of 2 infants with congenital interrupted aortic arch are presented. A VSD in both. and a Taussig-Bing type double outlet RV in the 2nd case accompanied the A-type interrupted aortic arch. Pathogenesis and findings were reviewed.

102- Anahtar kelimeler: Aort kavsinin tam kesintisi, patolojik anatomi, klinik bulgular. Çift çıkımlı sağ ventrikül.