101- Onat T, Ahunbay G: Juvenil Romatoid Artrit. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları. Rektörlük No: 2897, Dekanlık No: 86. (72 sayfalık kitap) İstanbul 1982.

JRA hakkındaki bu kitap genel bilgiler dışında 1967-79 yıllarında Cerrahpaşa Çocuk Kliniğinde yatırılarak tedavi ve takip edilen 70 vak'anın çok yönlü değerlendirilmesini içeren bir monografi tarzındadır. Sekiz tablo, 20 multipl şekil ve 85 kaynağın verildiği 13 bölümden müteşekkildir. Klinik ve laboratuvar bulguları orijinal materyele dayanmaktadır. Büyüme ve gelişme ile radyolojik bulgularda orijinal katkılar vardır. Radyografilerin kalitesi çok iyidir. Diğer kitaplarında olduğu gibi, bu da bir çalışma kitabıdır ve JRA hakkında yurdumuzda çıkmış ilk geniş çalışma kitabıdır.
101- Anahtar kelimeler: Juvenil romatoid artrit, klinik, radyolojik ve laboratuvar bulguları, büyüme ve gelişme.