10- Onat T: Siyanozlu Kongenital Kardiyopatilerin Gruplandırılması. İst. Çocuk Kl. Mecm. 1/2: 25-26, 1965.

Siyanozlu kongenital kalb anomalilerini prognoz ve hemodinamik yönden, EKG ve radyolojik akciğer vasküler imajlarının görünümüne göre yeni ve orijinal bir tarzda sınıflandırılması sunulan bu yazı 1 şekil ve 1 kaynak içeren 2 sayfalık bir mak'ale halindedir.
10- Anahtar kelimeler: Siyanozlu kongenital kalp anomalileri, EKG, Röntgen, akciğer dolaşımı, ayırıcı tanı.